landslaget liten NNHSlogo
No events

På denne sida vil oppslag i media som angår NNHS og eller hesterasen kunne bli presentert.

Bladet Nordlys:

Leserinnlegg 2.april 2014, respons på innlegg fra Kjell Nyberg

Leserinnlegg fra daglig leder

Åpent brev til Landbruksministeren mars 2014

Fra Lyngshestdagan 2013

Mer fra Lyngshestdagan 2013

Film om hesterasen høsten 2012


NRK:

Om hesteavl etter endring av forskrift med bestemmelser om kåring januar 2015

Om Gudmundgaard Jøger etter Lykken er en lyngshest

Lykken er en lyngshest  - "Folk" september 2013

Om utfordringer for hesterasen september 2013

Naturens verden 28.04.2013

Troms folkeblad skriver om statsbudsjettet oktober 2011

Dette er gode nyheter i forslaget til Statsbudsjett for 2012:

Norsk Fjordhestsenter og Nord-Norsk Hestesenter har ansvar for allsidig verksemd for å fremje dei to nasjonale rasane Fjordhest og Nordlandshest/lyngshest. Talet på enkeltdyr innanfor desse rasane er no svært lågt og det er sett i gang arbeid med ein handlingsplan for bevaring av de genetiske ressursane hos dei norske hesterasane. Departementet vil leggje denne planen til grunn for auka støtte til Norsk Fjordhestsenter og Nord-Norsk Hestesenter.

Les mer her

Hanne Fjerdingby Olsen, UMB, disputerte i juni 2011 for sin doktorgrad om de nasjonale hesterasene i Norge.

I oktober 2011 kan vi lese følgende oppslag på nettstedet forskning.no og på NRK

Handlingsplan for de nasjonale rasene 2011 - 2020 er et bidrag for å snu utviklinga for de tre nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Planen kan du lese her.

 

Kristin Sundstrøm hadde 11.11.09 et innlegg i avisa Nordlys om situasjonen ved senteret:

Ei framtid for Nord-Norsk Hestesenter?
Over hele Norge, også i nord øker hesteantallet.I enhver bygd og by finnes et betydelig antall hester. For 20-30 år siden et sjeldent syn, i dagligdags. Trav, ryttersport, Inn på Tunet, terapiridning, rideskoler,fjellridning, arbeidskjøring i landbruk, avl og oppdrett. Komplementære næringer: hovslagere, grovfor og flisproduksjon, utstyr og veterinærtjenester. Hesten som næring, sport, hobby, rekreasjon og livsstil – hesten har kommet for å bli, og det er et mangfold uten sammenligning knyttet til den. Det er dokumentert og erfart et utall positive virkninger som følge av dette.

I kjølvannet av denne utviklinga følger dog en rekke problemstillinger og erfaringer, som dessverre ikke bare er positive. Behovet for kompetanseheving, utdanning, kvalitetssikring og forskning / utvikling er betydelig. Dette slås fast av både aktørene og parter som Mattilsynet, opplæringskontor og ikke minst kunder. Hestehold krever mye kunnskap.
Nord-Norsk Hestesenters rolle er gitt i vedtektene for senteret: å være et nord-norsk hestefaglig kompetansesenter og senter for vår nord-norske rase: nordlandshest/lyngshest. Sistnevnte arbeidsoppgave er i dag godt ivaretatt , blant annet grunnet god støtte fra Fylkesmannen i Troms og Innovasjon Norge i Troms . Når det gjelder førstnevnte arbeidsoppgave: å være et nord-norsk kompetansesenter er det mange skjær i sjøen.

For 7 år siden var NNHS nærmest et spøkelseskip. Senteret fremsto som øde og forlatt. 7 års hardt arbeid gjør at i dag er NNHS et levende senter – med aktivitet fra tidlig morgen til seint på kveld, hverdag som helgedag. Utdanning er stikkordet for aktiviteten i dag. Tiltross for den gode utviklinga er det ennå langt fram til havn, og selv om NNHS ufortrødent har stampet seg fram i tung sjø i mange år, og unngått å gå under – begynner vi nå å ane at skuta ikke klarer flere brottsjøer og uvær i form av stram økonomi. Skuta er lastet med kunnskap, og som enhver annen utdanningsinstitusjon er det nødvendig med ei tilstrekkelig økonomisk ramme for å bedrive undervisning og kompetansehevende tiltak. Vi trenger ikke snorklippere og festtalere i havna vår, vi trenger folkevalgte og offentlige institusjoner som ser nødvendigheten av et velfungerende kompetansesenter. Ei skute med såkorn i form av kunnskap – som losser lasten der det trengs, og slik bidrar til bærekraftig næring og god samfunnsøkonomisk utvikling i nord.

"Kutt, kutt, kutt. Det er ordene som vil gjelde i norsk politikk. " skriver Hans Kristian Amundsen i Nordlys 2.november. I ei slik tid framstår det som en umulighet å be penger. NNHS skal ikke være et cruise-skip, vi trenger ikke penger til pomp og prakt. Vi trenger penger til å forvalte vår trauste isbryter slik av vi kan komme i havn med sårt tiltrengte oppgaver i vår landsdel, pusset rusten av skroget og gitt et nødvendig malingstrøk. Det ironiske er at vi trenger ikke så forbannet mye heller, vi snakker ikke om millionbeløp en gang. Til sammenligning, men ikke som kritikk: et festivalarrangement over en uke fikk tidligere 1,5 millioner i driftstilskudd årlig..NNHS får 933.000 årlig og har nærmest døgnkontinuerlig bruk. Det legges igjen en god slant kroner i form av overnatting, transport, bespisning med mer i distriktet som følge av dette.Statstilskuddet har ikke vært indeksregulert på over 10 år. For hvert år bøtes det på dette i form av inntekt på kommersiell virksomhet, og den sjøen er nå tom.

Skuta vår trenger flere fyrbøtere. Det er hyggelig å få ros for å være en " energibombe" ved et kommunestyremøte, men det oppleves som en viss hån når det ikke følges av vilje og handlekraft fra passasjerene også. Det er nok prat og papir, vi ber om at handling følger ord . Vi utfordrer næringslivet i regionen til å bidra, de har ennå ikke vært ombord.

Vi trenger en styrket satsning rettet mot heste og hovslagerfaget i videregående skoler, mot kvalitetsikring i næring, mot utvikling innen landbruk, og hesten i helserelaterte tjenester. NNHS har kunnskap og utviklingspotensiale i fullt monn, men det er tvingende nødvendig med et solid økonomisk fundament. Når skodda ligger som tjukkest blant politikere og byråkrater, ser NNHS fortsatt fyrtårnet i det fjerne. Vi holder nok skuta gående litt til, vi, men det spørs om ikke vår landsdel nå er i ferd med å bli akterutseilt.

En hest står klar i hallen med et teppe på. På handicap-rampen står en rullestol med ei lita jente i. Jenta smiler og strekker hendene mot hesten. Hun hjelpes på hesten ,og varsomt skritter den avgårde. Jenta har CP, og de ukentlige timene med trening på hesteryggen er nødvendig for at hun skal fungere i hverdagen. I stallen jobber en ung gutt. Han har hatt det litt trøblete på skolen i det siste, men hver onsdag jobber han i stallen, og nå går det litt lettere på skolen. Spesielt i matte, nå regner han ut forplaner til hestene , det er lettere når teori kan omsettes i praksis. I ei lita bygd driver ei voksen dame en liten rideskole. Grunnet kutt i stillinger på arbeidsplassen der hun jobber, er nå rideskolen blitt en viktig inntektskilde.

En gammel gård i nabobygda er blitt rusta opp. Igjen er den dyrka marka blitt tatt i bruk, før den grodde igjen. Gården produserer grovfor som selges til staller og hesteeiere. Ei ung jente vil utdanne seg i nord, men det er få tilbud her. Hun håper fagskoleutdanninga for travtrenere starter desentralisert, da kan hun ta utdanninga hun ønsker i nord. NNHS vet kursen videre, vi trenger los i form av økonomisk støtte.Hvem kan, tør og vil bli med på ferden videre? Hvem tør være fyrbøtere sammen med oss, og ikke bare stå i fjærakanten og se på? Får vi drivstoff til skuta vår, så garanterer vi at vi skal levere lasten!

På vei inn i framtida? (Skogsarbeid med hest – lærlinger i hestefag NNHS.)


For Nord-Norsk Hestesenter
Kristin Sundstrøm

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm