landslaget liten NNHSlogo
No events
lørdag, 27 august 2016 08:54

Ponnitravprosjekt 2016

Landslaget for nordlandshest/lyngshest har etter søknad fått kr 50 000,- i prosjektmidler fra Norsk Hestesenter for å stimulere til økt bruk av rasen i ponnitrav. Hovedstyret har i styremøte 24/8-16 vedtatt fordeling av penger, samt vilkår for støtteordninger. Delmålene til prosjektet er å få flere nordlandshest/lyngshester med på DNT sitt "Til start"-prosjekt, øke deltagelse i ordinære ponnitravløp, bidra til avholding av egne raseløp, muliggjøre utlånsordning av travutstyr, samt skape treningsmiljø og kompetanseoverføring. 

 

Budsjett:

-     Tilbakebetaling egenandel ”Til start”: kr 10 000,-

-     Premier, travløp: kr 5000,-

-     Støtte til kjøp av utstyr, lokallag/ungheststasjon: kr 20 000,-

-     Støtte til treningssamlinger, lokallag/ungheststasjon: kr 15 000,-

Vilkår:

-       Deltagere som har gjennomgått ”Til start” og har betalt egenandel får denne tilbakebetalt i sin helhet fra Landslaget etter søknad og fremvisning av kvittering. For å være mottaksberettiget må man være betalende medlem i organisasjonen. Søknadsfrist 1. oktober. 

-       Premier gitt av Landslaget til egne travløp eller ved gode travprestasjoner. 

-       Lokallag og/eller unghestasjoner kan få dekket inntil 75% av kostnadene til innkjøp av nødvendig utstyr for tilvenning, trening og løpskjøring til ponnitrav. Laget/stasjonen må fastsette regler for lån av utstyr, og eventuell sum for depositum/leie. Kun medlemmer av organisasjonen kan nyttegjøre seg av denne utlån-/utleieordningen. Betales ut etter søknad og fremvisning av kvittering. Søknadsfrist 1. Oktober 2016.

-       Lokallag/ungheststasjoner kan søke støtte til å arrangere egne travtreningssamlinger, både praktiske og teoretiske. Støtte utbetales etter søknad der det skal oppgis eventuell innleid instruktør, antall deltagere og tema for samling. Størrelse på beløp vurderes skjønnsmessig etter omfanget av arrangementet, men overstiger ikke kr 2000 pr hele dag. Deltagelse på treningssamling skal være gratis for betalende medlemmer av organisasjonen, men arrangør kan kreve betaling for oppstalling og servering. Søknader behandles fortløpende fram til utgangen av 2016. 

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm