Etter det som føles som en hel evighet er nå landslagets nye hjemmesider klare, og hovedstyret ser svært gledelig på at vi endelig kan gi bedre informasjon ut til medlemmer og andre interesserte. Det er Custom Publish som har utviklet sidene, og de leverer også sider til nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest. 

På disse sidene har lokallagene fått sine egne passordbeskyttede sider. Alle betalende medlemmer får brukernavn og passord slik at de kan logge seg på sin lokallagsside, og få tilgang til den informasjonen, bilder og aktiviteter som lokallaget tilbyr sine medlemmer. 

Det er en stor jobb å gå fra en portal til en annen. All informasjon og alle dokumenter som på sikt skal inn på hjemmesiden er ikke helt på plass enda, og vi håper at leserne har litt tålmodighet med oss.