NM for nordlandshest/lyngshest har tidligere blitt arrangert hvert andre eller hvert tredje år, med unntak av de to siste årene (2018 og 2019) hvor det har blitt arrangert årlig. Det er økende interesse og oppslutning rundt NM og landslaget søker nå lokallag som ønsker å arrangere i 2020. 

Det er kun lokallag tilknyttet landslaget som kan søke, og det må de gjøre i samarbeid med en klubb tilknyttet Norges Rytterforbund. 

Interesserte lokallag kan kontakte landslaget for mer informasjon om å arrangere NM i utarbeidelse av søknaden sin. 

 

Søknadsfrist: 20. september 2019

Søknaden sendes: landslaget@nsnl.no