Nordlandshest/lyngshest Østlandet har fått tildelt NM i 2020 i samarbeid med Råde og Onsøy Rideklubb. Arena for arrangementet er Tune Ridesenter i Østfold.

Det vil komme snarlig mer informasjon om arrangementet på NM-sidene her på Rimfakse så snart det foreligger.