rimfakse.no

Aktivitetsutvalget

Aktivitetsutvalget velges av landsmøtet, og får sine arbeidsoppgaver fra hovedstyret. Et av medlemmene i aktivitetsutvalget skal være medlem i hovedstyre. 

Publisert