rimfakse.no

Andre tilskudd

Tilskudd knyttet til avl av nordlandshest/lyngshest. Spørsmål rettes til landslaget@nsnl.no.

Trykk på bildet for å se oversikt over andre tilskudd.

Overordnede kriterier

Følgende kriterier gjelder for alle søknader:

  • Søknaden skal sendes via skjema på rimfakse.no og må inneholde fullt navn på hestene det søkes om og ellers den informasjon som bes om i det enkelte tiltak. 

  • Søknader vil kun bli behandlet hvis søker har betalt medlemskap i et lokallag tilknyttet landslaget i 2021. 

  • Søknadfrist for alle tilskuddsordninger er 1.Oktober.

 

HOPPER

Tilskudd til registrering i 2021

Oppdrettere som bedekker to hopper eller flere i 2020 vil få samtlige føll gratis registrert i 2021. 
Søknad sendes til landslaget@nsnl.no

Bedekningstilskudd 2021

Det gis bedekningstilskudd på kr. 1000 pr. bedekte hoppe i 2021.

Ytterligere kriterier og søknadskjema finnes her.

 

HINGSTER

Landsmøtet vedtok forskjellige tilskudd til hingster i 2021. Tilskuddene gjelder både hingster som skal på førstegangskåring og utvidet brukstest (UB). Det gis også tilskudd til transport av avlshingst, hingst til unghingststasjonen og hamningstilskudd.

Transporttilskudd:

Tilskudd til transport av avlshingst eller unghingst til Ungheststasjon ved Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest.

Kriterier:

1. Hingsten må være avlsgodkjent hingst for 2021 eller ha fått tildelt plass ved unghingststasjonen ved NSNL

2. Reisen må være minimum 80 mil tur/retur.

2. Hingsten må ikke ha flere enn 15 avkom.

3. Det må være 3 eller flere hopper i hamningen, maksimalt 10 hopper.

4. Søker må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest

 

Søknad sendes inn på eget skjema. Dette skjema offentliggjøres snarlig.

Budsjettert makstak er kr. 40.000.

 

Eventuelle fergebiletter eller andre utgifter knyttet til reisen kan søkes dekt som særskilt tilskudd.
Særskilte tilskudd: Ekstraordinære utgifter for lokallag, støtte til ekvipasjer som bemerker seg ekstraordinært, innvilgelse av søknader fra medlemmer med videre. Budsjettert makstak for særskilt tilskudd er kr. 20.000. 

 

Hamningstilskudd

Det kan søkes om hamningstilskudd til hamninger med hingst og hoppe.

Kriterier:

1. Hingsten må være avlsgodkjent for 2021.

2. Hingsten må ikke ha flere enn 15 avkom.

3. Det må være 3 eller flere hopper i hamningen, maksimalt 10 hopper.

4. Søker må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

 

Søknad sendes inn på eget skjema. Dette skjema offentliggjøres snarlig.

Budsjettert makstak er kr. 30.000.

 

Støtte til hingster på utvidet bruksprøve (UB) i 2021

Det gis støtte til hingster som gjennomfører utvidet brukstest i 2021. Forventet søtte er kr. 3000 pr hingst.

Hingsteier må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Sekretariatet kontakter aktuelle hingster for utbetaling av tilskuddet.

Budsjettert makstak er kr. 30.000.

 

Støtte til hingster på førstegangskåring i 2021

Det gis støtte til hingster som gjennomfører førstegangskåring i 2021. Forventet søtte er kr. 2000 pr hingst.

Hingsteier må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Sekretariatet kontakter aktuelle hingster for utbetaling av tilskuddet.

Budsjettert makstak er kr. 40.000.

 

Spørsmål om tilskudd rettes til landslaget@nsnl.no

 

Publisert