Avlsutvalget består av:

Leder: Ingrid Sponheim (ingridsponheim@hotmail.com)

Medlemmer: Hege Hasvold, Inger Sofie Andreassen og Grete Meisfjord Jørgensen.

Varamedlem: Lene Grenne og Siri Flaat.

 

Avlsutvalget sin hovedarbeidsoppgave i 2017 var revisjon av avlsplan for rasen. Utvalget får ellers oppgaver tildelt av styret i landslaget, har innsyn og uttalerett til de avlsfaglige sakene som landslaget arbeider med og kan utrede saker som legges fram for landslagets styre. 

 

Dokumenter/referater:

2018

Utvalgsmøte 4. oktober 2018

Utvalgsmøte 19. juni 2018

Utvalgsmøte 24. april 2018

2017

Mål for avlsplanrevisjon 2017

Utvalgsmøte 18. desember 2017

Utvalgsmøte 5. desember 2017

Utvalgsmøte 22. november 2017

Utvalgsmøte 8. november 2017

Utvalgsmøte 10. august 2017

Utvalgsmøte 19. juni 2017

Utvalgsmøte 20. april 2017

Utvalgsmøte 22. mars 2017