Trøndelag                  AUGDALS KROKAN  se stambok

Hordaland                  BIFROST  se stambok

Sogn og Fjordane      BJØRKEVOLDS TRYM   se stambok

Akershus                   BJØRKLUNDS FOKUS  se stambok

Nordland                    BORGFJORD BALDER  se stambok

Troms                        DRAUPNIR   se stambok

Oppland                     DYRVEDALS TRYM   se stambok

Nordland                    FJELLYNG   se stambok

Buskerud                    FORBRIGDS DELTA   se stambok 

Finnmark                    ICORA PILGRIM   se stambok

Trøndelag                   LIENS VOELPE   se stambok

Troms                         LUNDVOLLS RAUDEN   se stambok

Troms                        LØVMYRS VILLI  se stambok

Troms                         OKSNES KLINT   se stambok

Troms                         OLDERVIK SJARM  se stambok

Sogn og Fjordane      SIDNEI   se stambok

Nordland                    SJÅVOLLS SKIN  se stambok

Møre og Romsdal      SMEGARDENS STORM   se stambok

Nordland                    SOLVOLL KNEKTEN  se stambok

Troms                         SVARVAR FALK   se stambok

Akershus                    SVARVAR TARO  se stambok

Nordland                    SØRGARDS TORRE  se stambok

Rogaland                   VATNES BALDER  se stambok

Sogn og Fjordane       VEST LOKSEN  se stambok

Møre og Romsdal       VINEGAR  se stambok