Det er gitt dispensasjon for årets arrangør av NM til å arrangere NM med kun de grener de har praktiske muligheter til å gjennomføre.
Det er også gitt dispensasjon for å la klasser på lavere nivå enn statuttene angir, være tellende, samt å sette enkle kvalifikasjonskrav.
Det blir laget i Midt-Norge, i samarbeid med Verdal Omegn Rideklubb som arrangerer i år, på Sandslia Ridesenter 9.-10. juni.

Som mange sikkert har fått med seg har klassestrukturen i kjøresporten blitt endret fra 1. april, og de kjøreklassene som NM var satt opp i (LC, LB og LA) eksisterer ikke mer. Følgene tekst er nå oppdatert med nye klassenivåer og kvlifikasjonskrav for kjøring

Mesterskapavdelinger og kvalifiseringskrav blir som følger:

NM for Nordlandshest/Lyngshest  SENIOR

1.avd: 70cm sprang, bed. 280
2.avd: LB- dressur (Hvilket LB-program vil fremgå av stevneinvitasjon)
3. avd: Lett-kjøredressur
4. avd: Lett-presisjonskjøring

NM for Nordlandshest/Lyngshest  JUNIOR

1.avd: 60cm sprang, bed. 280
2.avd: LC- dressur (Hvilket LC-program vil fremgå av stevneinvitasjon)
3.avd: Utdanning-kjøredressur
4.avd: Utdanning-presisjonskjøring

Avdelingenes innbyrdes rekkefølge kan endres.

Grenmesterskap (Felles for begge alderskategorier)
Dressur: LA (Hvilket LA-program vil fremgå av stevneinvitasjon)
Sprang: 80 cm bed. 274.5.3
Kjøring: Kombinert kjøring på klassenivå Lett, A- og C-konkurranse.

For å delta i NM Junior og Senior må ekvipasjen være kvalifisert i alle 4 grener, kravene er som følger:

Sprang: Fullført med maks 12 feilpoeng på det aktuelle nivået, alternativt maks 4 feilpoeng på nivået under
Dressur: Minst 50% på det aktuelle nivået, alternativt minst 58% på nivået under
Dressurkjøring: Minst 50% på det aktuelle nivået, alternativt minst 58% på nivået under

(For gammelt klassesystem gjelder følgende:
JR: Minst 50% i LC
SR: Minst 50% i LA eller minst 55% i LB eller minst 58% i LC)


Presisjonskjøring: Fullført klasse på det aktuelle nivået, alternativt maks 10 poeng straff på kjegler/tid på nivået under.

For grenmesterskapene kreves følgende kvalifisering:
-For dressur: Minst oppnådd minst 50% i minst LA, alternativt minst 60% i LB.
-For sprang: 2 grunnomganger 0,80m-hopping med maks 8 feilpoeng til sammen. Alternativt 2 feilfri grunnomganger 0,70m-hopping
-For kjøring: I klassenivå Lett ha oppnådd minst 50% i A-konkurranse og gjennomført C-konkurranse uten å ha blitt eliminert eller utelukket
(For gammelt klassesystem gjelder følgende: I klassenivå LA ha oppnådd minst 50% i A-konkurranse og gjennomført C-konkurranse uten å ha blitt eliminert eller utelukket. Alternativt minst 55% i LB A-konkurranse og gjennomført C-konkurranse uten å ha blitt eliminert eller utelukket.)

I tillegg vil det bli arrangert noen åpne klasser på lavere nivå.
Se vedlagte instruks for mer utfyllende informasjon.
 
NB:Vi har fått noen henvendelser fra utøvere som bor i deler der det er svært vanskelig/umulig å gjennomføre kvalifisering i kjøregrenene som beskrevet i NM-instruksen - dersom du er en av dem er det åpent for å søke om dispensasjon fra kvalifikasjonskrav. Søknad sendes til Nordlandshest/Lynghest i Midt-Norge på mail eva.letnes@gmail.com
 
 

Instruks for NM - revidert 18.04.2018
Klassetilbud