Kåringsnemnd for 2018 består av følgende dommere:

 • Gunn Mikalsen Grønås - post til kåringsnemnda kan sendes gunn-gro@online.no
 • Ingunn Djuplasti
 • Guri Haarr
 • Inger Gåre
 • Nils Runnane
 • Ingrid Sponheim
 • Gudrun Bøhler

Kåringsnemnda foreslås av styret i landslaget og godkjennes av avlsavdelingen på NHS for en sesong av gangen. Hovedoppgave er å foreta utvalg av avlshingster i hht avlsplanens krav og anbefalinger. Nemnda gir også uttalelse eller avgjør ulike søknader ut fra avlsplanen bestemmelser. Foruten kåringsnemnda har vi følgende rasedommere:

 • Elin Wolden Andersen
 • Marit Andal
 • Else Horge Asplin
 • Ingunn Tofte