Prisen for en annonse er kr 500,- for medlemmer eller kr 1.000,- for ikke-medlemmer.