Det kan søkes om hamningstilskudd til hamninger med hingst og hoppe.

Tilskudd 2500,- pr. hamning.

Kriterier:

1. Hingsten må være avlsgodkjent for 2022.

2. Hingsten må ikke ha flere enn 15 avkom.

3. Det må være 3 eller flere hopper i hamningen, maksimalt 10 hopper.

4. Søker må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

 

Søknad sendes inn på eget vedlagt skjema.

Budsjettert makstak er kr. 30.000.