Transporttilskudd:

Tilskudd til transport av avlshingst eller unghingst til Ungheststasjon ved Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest.

Kriterier:

1. Hingsten må være avlsgodkjent hingst for 2021 eller ha fått tildelt plass ved unghingststasjonen ved NSNL

2. Reisen må være minimum 80 mil tur/retur.

2. Hingsten må ikke ha flere enn 15 avkom.

3. Det må være 3 eller flere hopper i hamningen, maksimalt 10 hopper.

4. Søker må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest

 

Søknad sendes inn på eget skjema.Skjema finnes her.

Budsjettert makstak er kr. 40.000.

 

Eventuelle fergebiletter eller andre utgifter knyttet til reisen kan søkes dekt som særskilt tilskudd.
Særskilte tilskudd: Ekstraordinære utgifter for lokallag, støtte til ekvipasjer som bemerker seg ekstraordinært, innvilgelse av søknader fra medlemmer med videre. Budsjettert makstak for særskilt tilskudd er kr. 20.000. 

 

Hamningstilskudd

Det kan søkes om hamningstilskudd til hamninger med hingst og hoppe.

Kriterier:

1. Hingsten må være avlsgodkjent for 2021.

2. Hingsten må ikke ha flere enn 15 avkom.

3. Det må være 3 eller flere hopper i hamningen, maksimalt 10 hopper.

4. Søker må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

 

Søknad sendes inn på eget skjema. Skjema finnes her.

Budsjettert makstak er kr. 30.000.

 

Støtte til hingster på utvidet bruksprøve (UB) i 2021

Det gis støtte til hingster som gjennomfører utvidet brukstest i 2021. Forventet søtte er kr. 3000 pr hingst.

Hingsteier må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Sekretariatet kontakter aktuelle hingster for utbetaling av tilskuddet.

Budsjettert makstak er kr. 30.000.

 

Støtte til hingster på førstegangskåring i 2021

Det gis støtte til hingster som gjennomfører førstegangskåring i 2021. Forventet søtte er kr. 2000 pr hingst.

Hingsteier må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Sekretariatet kontakter aktuelle hingster for utbetaling av tilskuddet.

Budsjettert makstak er kr. 40.000.

 

Spørsmål om tilskudd rettes til landslaget@nsnl.no