Spredningen av Covid19-viruset og den omfattende unntakssituasjonen i Norge gjør at Landslaget er svært bekymret for kommende avlssesong. Det er føllene som blir født hvert år som opprettholder genvariasjonen i rasen og viderefører kulturarven som rasen representerer. Finanskrisen i 2008 fikk store konsekvenser for bedekningstallene og det tok mange år å reetablere en normalsituasjon. Landslaget ønsker nå å sette inn tiltak for å bidra til at situasjonen ikke utvikler slik at vi får en redusert bestand og økte utfordringer med innavl i populasjonen. Tiltakene er ment som en støtte til de som av økonomiske årsaker finner det utfordrende å bidra i avlen kommende sesong. 

 

Det gjennomføres følgende tiltak i 2020:

 

Hingstekatalog 

Gratis annonsering i hingstekatalogen for alle avlsgodkjente hingster. 

TRYKK HER FOR Å MELDE INN TIL HINGSTEKATALOGEN

 

Administrering av bestillingsføll

Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest vil lage et system der man kan registrere hopper som tilbys til bestillingsføll og formidle kontakt med potensielle føllkjøpere.

TRYKK HER FOR Å SENDE INN HOPPE

TRYKK HER FOR Å FINNE HOPPE

 

Bedekningstilskudd

Det gis kr 1000,- i tilskudd pr bedekte hoppe etter søknad. Hopper som inngår i hoppeprosjektet kan ikke søke på dette tilskuddet. 

Søknadsfrist: 1. august 2020 - SØKNADSFRIST UTGÅTT

TRYKK HER FOR Å SØKE

 

Hoppeprosjekt

Det gjøres en endring i hoppeprosjektet for 2020. Alle hopper som oppfyller kravene i prosjektet gis et tilskudd på kr 2000. Det kan ikke søkes om bedekningstilskudd i tillegg. 
Kriteriene er som følger:
- Hoppa må ikke ha flere enn to registrerte avkom
- Hoppa kan ikke være mor til kåret avlshingst
- Kombinasjon med hingst må ikke gi høyere innavlsgrad enn snittet for populasjonen (12,5) EvA. 

Søknadsfrist: 1. august 2020 - SØKNADSFRIST UTGÅTTTRYKK HER FOR Å SØKE

 

Tilskudd til registrering i 2020

Oppdrettere som registrer flere enn tre føll vil få dekket registreringsavgiften for overskytende føll. Det vil si at landslaget dekker, etter søknad, registreringsavgift for føll nr 4 og videre. Ordningen omfatter kun føll som er berettiget plass i rasens A-register (rødt pass). 
Søknadsfrist: 1. oktober 2020

Søknad sendes till landslaget@nsnl.no

 

Tilskudd til registrering i 2021

Oppdrettere som oppdretter to føll (føll blir født i 2020) eller flere i 2020 vil få samtlige føll gratis registrert i 2021. 
Informasjon om søknad vil bli gitt på et senere tidspunkt.

 

Transportstøtte til avlshingster

Ordningen med transportstøtte til avlshingster videreføres i 2020. Det forutsettes da at det er tilrådelig fra myndighetene å flytte hingster rundt i landet. 
Kriteriene er:
- Hingsten må fraktes minimum 500 km hver vei.
- Hingsten kan ikke ha mer enn 15 registrerte avkom.
- Slippet må ha minimum 3 hopper og maksimalt 10 hopper. 
Søknadsfrist 1. oktober 2020.

TRYKK HER FOR Å SØKE

 

Hamningstilskudd

Ordningen med hamningstilskudd videreføres i 2020. 
- Hingsten kan ikke ha mer enn 15 registrerte avkom.
- Slippet må ha minimum 3 hopper og maksimalt 10 hopper. 
Søknadsfrist 1. oktober 2020.

TRYKK HER FOR Å SØKE

 

Gjelder for alle søknader:

  • Søknaden skal sendes via skjema på rimfakse.no og må inneholde fullt navn på hestene det søkes om og ellers den informasjon som bes om i det enkelte tiltak. 
  • Søknader vil kun bli behandlet hvis søker har betalt medlemskap i et lokallag tilknyttet landslaget i 2020. 

 

Spørsmål om tiltakene kan rettes til landslaget@nsnl.no

 

Landslaget vil vurdere forløpende gjennom sesongen om det er behov for å sette inn flere tiltak eller endre de gitte tiltakene. Det blir også jobbet parallelt med å utløse eksterne midler til å forsterke tiltakene.  Landslaget ønsker også sterkt å oppfordre til at alle hingsteeiere og oppdrettere sørger for at myndighetenes pålegg, restriksjoner og anbefalinger vedrørende hindring av spredning av Covid19-viruset blir fulgt gjennom avlssesongen.