Det blir gitt støtte til inntil 2,5 kr pr km.

Søknad sendes til leder@nsnl.no.

Må inneholde fult navn på deltager, adresse for avreisested og kontonummer.

Frist 20.juli.