Tilskudd: 2,5 kr. pr. km 

Kriterier:

1. Hingsten må være avlsgodkjent hingst for 2022 eller ha fått tildelt plass ved unghingststasjonen ved NSNL

2. Reisen må være minimum 80 mil tur/retur.

3. Hingsten må ikke ha flere enn 15 avkom.

4. Søker må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest

 

Søknad sendes inn på eget vedlagt skjema.

Budsjettert makstak er kr. 40.000