Det er anledning til å søke på følgende tilskuddsordninger i 2019:

 

Transporttilskudd:

Landslaget tilbyr en støtteordning til å frakte avlshingster over lengre avstander. Målet med prosjektet er å få spre gener over hele landet og sørge for at man får brukt hingster på tvers av landsdeler. For å være søknadsberettiget må søker være medlem og hingsten må transporteres minimum 500 km hver vei. Hingsten må ha under 15 avkom for å være berettiget tilskudd. Styret i landslaget avgjør søknadene og størrelsen på tilskuddet. 

Det er også anledning til å søke transporttilskudd til unghingster som har fått plass i ungheststasjon på NSNL og fraktes minimum 500 km, samt unghester som har fått plass i Prosjekt Kvalitetshest og transporteres minimum 500 km. 

Søknadsfrist: 1. oktober 2019

Hamningstilskudd:

Landslaget tilbyr en støtteordning til å arrangere hingstehamninger. Målet med prosjektet er å gjøre det økonomisk mulig å arrangere flere hamninger og stimulere til bruk av lite brukte avlshingster. For å være søknadsberettiget må søker være medlem, slippet må ha mellom 3 og 10 hopper, og hingsten må ikke ha mer enn 15 avkom fra før. Styret avgjør søknadene og kan fravike fra bestemmelsene ved særlige tilfeller. Tilskuddsbeløp fastsettes av styret.

Søknadsfrist: 1. oktober 2019

 

Søknadene sendes til landslaget@nsnl.no og vil behandles i løpet av oktober.