Hovedoppgaven til kåringsnemda er å foreta utvalg av avlshingster i hht. avlsplanens krav og anbefalinger. Nemnda gir også uttalelse eller avgjør ulike søknader ut fra avlsplanen bestemmelser. 

Kåringsnemnda foreslås av styret i landslaget og godkjennes av avlsavdelingen på Norsk Hestesenter for en sesong av gangen. 
 

Kåringsnemnd består av følgende dommere:

  • Gunn Mikalsen Grønås
  • Guri Haarr
  • Inger Gåre
  • Nils Runnane

Post til kåringsnemnda kan sendes gunn-gro@online.no.
 

Foruten kåringsnemnda har vi følgende rasedommere:

  • Marit Andal
  • Else Horge Asplin