to-gule sløyfer_400x300.pngLandslaget har som formål gjennom reinrasa avl å fremme rasens særpreg som en robust, vakker og attraktiv norsk hest med allsidige bruksegenskaper og godt gemytt.

Det er utarbeidet vedtekter for landslaget og lokallagenes drift.  I tillegg er årlige handlingsplaner og budsjett styrende for hvilke oppgaver som skal ha fokus.

Landslaget består av 8 lokallag, fra Troms/Finnmark lengst nord til Rogaland/Agder lengst sør.
Lokallagene har egne sider med lokal informasjon.  Disse sidene er kun for betalende medlemmer som vha tilsendt passord kan logge inn for å får mer informasjon om sitt lokallag.

Medlemsbladet Rimfakse utgis årlig f.t. med 3 nummer, og sendes til alle registrerte medlemmer av lokallagene.

Hovedstyret for Landslaget og avlsutvalget velges på de årlige landsmøtene - hvor delegater fra de ulike lokallagene møter med tale og stemmerett ut fra antall medlemmer.

Organisasjonsnr: 984945299
Kontonr: 9365 06 27340