Som medlem i Landslaget for nordlandshest/lyngshest får du: 

  • Støtte arbeidet med bevaring og utvikling av en av en nasjonal og utrydningstruet hesterase som er en viktig del av Norges kulturarv.
  • Mulighet til å bidra aktivt til bevaring og utvikling.
  • Mulighet til å delta på kurs, samlinger, møter og andre aktiviteter i lokallaget - med og uten hest.
  • Mulighet til å delta i norgesmesterskap for nordlandshest/lyngshest. 
  • Mulighet til å delta i sportscup for nordlandshest/lyngshest. 
  • Mulighet til å søke tilskudd til avl. 
  • Mulighet til å søke tilskudd til aktivitet. 
  • Mulighet til å bli valgt inn i styrer og utvalg lokalt og nasjonalt.
  • Alle nye medlemmer får tilsendt fargeplakat med oversikt over alle farger en nordlandshest/lyngshest kan ha. 

Pris på medlemskap varierer fra lokallag til lokallag. Enkeltmedlemsskap varierer fra 400,- til 650,-. Når du trykker “meld deg inn” får du opp alle medlemskatgorier, priser og lokallag. 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. 

Meld deg inn her! 

(linken tar deg videre til medlemssystemet zubarus.com)