Epost - landslaget@nsnl.no

Postadresse
Landslaget for nordlandshest/lyngshest v/NSNL
Høgtunveien 81
9321 Moen

Landslagets kontonummer:
9365 06 27340

Organisasjonsnummer:
984945299

Du må gjerne ta kontakt om du har spørsmål eller forslag.