Stamboka på nett

I stamboka på nett kan du søke opp hester etter navn. Dersom du ikke vet hele navnet til hesten, kan du i søkefeltet bytte ut deler av det med et stjernesymbol (*).

Her kan du finne informasjon om identifikasjon av individet, avstamming, utstillingsresultat og eierskap. Stamboka på nett henter ut informasjon fra sportssytemet, som er systemet hvor opplysninger om hestene blir registrert. Det er fra dette systemet man henter ut data for å utføre innavlsovervåkning, fruktbarhetsovervåkning og til ulike prosjekt der man trenger data om rasen.

 

Bidra til riktige opplysninger

Det er svært viktig at stamboka er så riktig som mulig, og vi ber alle som eier eller har eid rasen om å sørge for at nødvendige opplysninger er gitt til stambokfører. Dette inkluderer bedekningslister, springsedler og meldinger om salg, døde hester og kastrering.

Dersom du ønsker å få rettet opp i opplysninger i stamboka tar du kontakt med Norsk Hestesenter på e-post registrering@nhest.no.

Der tar du også kontakt dersom du har spørsmål vedrørende registrering eller passutstedelse.