Avsutvalget

Avlsutvalget velges av landsmøtet og får sine arbeidsoppgaver fra styret i landslaget. I følge vedtektene bør avlsutvalget være bredt sammensatt med medlemmer som har god avlsfaglig kunnskap og erfaring med avlsarbeid. Et av medlemmene i avlsutvalget skal være medlem av landslagets styre. Utvalget har innsyn og uttalerett til de avlsfaglige sakene som landslaget arbeider med og kan utrede saker som legges fram for landslagets styre. 

  • Leder: Kristin Kjølen
  • Medlemmer: Grete Meisfjord Jørgensen, Hilde Estensen og Inger S. Andreassen
  • Varamedlem:  Kirsten Volden Andersen og Gro Sølvi Sjåvoll

 

Aktivitetsutvalget

Aktivitetsutvalget velges av landsmøtet, og får sine arbeidsoppgaver fra hovedstyret. Et av medlemmene i aktivitetsutvalget skal være medlem i hovedstyre. 

  • Leder: Ida Lauvsnes Fashing
  • Medlemmer: Vår Wahl, Mari-Ann Herfindahl og Kristin Delviken Skjerve
  • Varamedlem:  Mariann Fredriksen og Eline Nygård

 

Informasjonsutvalget

Informasjonsutvalget velges av landsmøtet, og får sine arbeidsoppgaver fra hovedstyret. Lederen i informasjonsutvalget skal være medlem i hovedstyre. 

  • Leder: Beate Johansen
  • Medlemmer: Karin Westrheim, Helga Gåre og Margit Reiersen
  • Varamedlem:  Benedikte Fryd