I rapporten kan man finne oppdatert informasjon om populasjonsdata, arbeidet med handlingsplanen, aktivitet og bruk, samt forskning og rapporter. Det er mye interessant å lese i denne rapporten og det er gledelig at man nå får tilgang på all denne informasjonen samlet. 

Rapporten kan man lese i sin helhet her.