RasenNordlandshest/lyngshesten er en levende representant for den nordnorske kulturarven, og vi har i dag et ansvar for å ta vare på en rasetypisk, sunn og allsidig hest samtidig som vi skal medvirke til utvikling av en god brukshest med tilstrekkelige egenskaper innenfor alle sports/bruksområder.

Nordlandshest/lyngshest skal være en harmonisk hest, vise utstråling og vitalitet samt ha godt lynne. Innen rasen finner man en viss variasjon i typer, fra de lettbygde til de litt tyngre individer. Hesten skal være lett gjenkjennelig i både rasetype og kjønnspreg, der farge, hode, avtegn og individets størrelse er viktig for fenotypen, og vil bli tillagt stor vekt ved helhetsvurdering.


Om sommeren har den kort, blankt hårlag, om vinteren kraftig pels. Lite hovskjegg er rasetypisk.

Brosjyre om nordlandshest/lyngshest