Overordnede kriterier

Følgende kriterier gjelder for alle søknader:

  • Søknaden skal sendes via skjema på rimfakse.no og må inneholde fullt navn på hestene det søkes om og ellers den informasjon som bes om i det enkelte tiltak. 
  • Søknader vil kun bli behandlet hvis søker har betalt medlemskap i et lokallag tilknyttet landslaget i 2020. 

 

Tilskudd til registrering i 2020

Oppdrettere som registrer flere enn tre føll vil få dekket registreringsavgiften for overskytende føll. Det vil si at landslaget dekker, etter søknad, registreringsavgift for føll nr 4 og videre. Ordningen omfatter kun føll som er berettiget plass i rasens A-register (rødt pass). 
Søknadsfrist: 1. oktober 2020

Søknad sendes till landslaget@nsnl.no

 

Tilskudd til registrering i 2021

Oppdrettere som bedekker to hopper eller flere i 2020 vil få samtlige føll gratis registrert i 2021. 
Informasjon om søknad vil bli gitt på et senere tidspunkt.

 

Transportstøtte til avlshingster

Ordningen med transportstøtte til avlshingster videreføres i 2020. Det forutsettes da at det er tilrådelig fra myndighetene å flytte hingster rundt i landet. 
Kriteriene er:
- Hingsten må fraktes minimum 500 km hver vei.
- Hingsten kan ikke ha mer enn 15 registrerte avkom.
- Slippet må ha minimum 3 hopper og maksimalt 10 hopper. 
Søknadsfrist 1. oktober 2020.

TRYKK HER FOR Å SØKE

 

Hamningstilskudd

Ordningen med hamningstilskudd videreføres i 2020. 
- Hingsten kan ikke ha mer enn 15 registrerte avkom.
- Slippet må ha minimum 3 hopper og maksimalt 10 hopper. 
Søknadsfrist 1. oktober 2020.

TRYKK HER FOR Å SØKE