Det er gjort en mindre revidering av avlsplanen vinteren 2023/2024. 

Ang. klinisk undersøkelse på hingsteutstilling, er det gjort følgende presisering (tillegg) i §5.1.2 Klinisk undersøkelse punkt 6:
«Testiklene skal ha normalt leie i pungen, være symmetriske og ha normal konsistens. Rotasjon av en eller begge testikler er ikke uvanlig for noen hesterase. Lidelsen er ikke automatisk diskvalifiserende. Testikkelrotasjon skal beskrives. Størrelsesforskjell mellom testiklene på mer enn 50 % er diskvalifiserende.»

Ang. kunstig semin, er det gjort følgende endring i § 9 Bruk av fersk og frossen sæd – Kunstig semin (KS): 
«KS er godkjent reproduksjonsmetode på nordlandshest/lyngshest. Sæd fra avlsgodkjente hingster kan benyttes på hopper i rasens register i hele avlsplanens virkeområde.»

 

AVLSPLAN gjeldende fra 15-02-2024.pdf