Det er avlsutvalget som har hatt ansvar for revisjonen av avlsplanen i 2017. Den har vært på høring hos lokallagene, og det er trekt inn mange fagmiljø i prosessen for å sikre at vi nå har en avlslan som er godt faglig forankra. Planen ble endelig vedtatt av hovedstyret 31. januar 2018, og ble da sendt inn til Norsk Hestesenter for videre saksgang i godkjenningsprosessen. 

Leder av avlsutvalget har redegjort for jobben som er gjort med revisjonen på oppdretterseminar i regi av NSNL i januar 2018 og på landsmøte mars 2018.

Vi ber oppdrettere, hesteeiere og andre interesserte lese planen og holde seg oppdatert på de endringene som er gjort. 

Link til planen: AVLSPLAN

Avlsutvalget sine sammenfattede vurderinger: MÅL FOR AVLSPLANREVISJON