"Til start" er et prosjekt i regi av DNT som har som formål å få flere hester til start i travløp. Det retter seg spesielt mot de yngste årgangene av kaldblodstraver og varmblodstraver, men også nordlandshest/lyngshester er velkomne til å være med. Samlingene foregår på en rekke toto-baner og lokalbaner rundt i landet, og arrangeres i samarbeid mellom DNT sentralt og de lokale travforbundene. 

Hva skjer på "Til start"?

Travforbundene arrangerer både praktiske og teoretiske samlinger for deltagerne, samt fellestreninger. På de praktiske samlingene vil man få veiledning fra travtrenere, hovslagere og veterinær. Man kan da tømmekjøre eller kjøre hesten sin, og får råd til videre trening og utvikling. Hovslageren vurderer høvene til hesten og gir tilbakemelding på skoing/beskjæring. Veterinæren gjør en helsesjekk av hesten. På de teoretiske samlingene vil det være faglige foredrag om f.eks. fôring av unghest, treningsteori etc. I tillegg kan man da være med på fellestrening hvor hesten får øve på å kjøre i banen, gå i felt og lære seg rutinene på en travbane. 

Hvordan melder jeg meg på? Hvor og når er samlingene?

Ta kontakt med forbundsekretæren i ditt lokale travforbund for påmelding. 

Terminliste for samlingene finner du her. De lokale "Til start"-komitéene har i tillegg egne facebook-sider hvor det blir opplyst om aktiviteter og treninger som deltagerne kan være med på.

Passer det for meg?

Hvis du ikke har noen erfaring med travsport er "Til start" et fint sted å starte. Her blir du kjent med ditt lokale travmiljø og får grunnleggende kjennskap til sporten. De praktiske samlingene er bygget opp for å være utviklende for den uerfarne hesten, og tilbyr god miljøtrening der sikkerheten er godt ivaretatt. Deltagelse i "Til start" vil gi dokumentasjon på hva hesten har vært med på og det er verdifullt for potensielle kjøpere. 

Vil du lære mer om travtrening?

"Til start" sine sider finner du gode artikler og videoer om treningsopplegget som prosjektet er bygget opp rundt, samt råd om helseoppfølging og fôring.