Det å være på utstilling er god miljøtening for hesten, og for den som stiller ut er det både sosialt, lærerikt og inspirerende. I tillegg gir utstillingene verdifulle avlsdata for rasen. Det er viktig når det skal legges gode strategier for framtidig avl og bevaringsarbeid.


Her på rimfakse.no er det et eget menypunkt hvor du kan du lese mer om utstilling. Enda mer utfyllende info finnes på www.nhest.no. Der er det terminliste med oversikt og hvor og når det er utstillinger rundt om i landet og portal for å melde på hester til utstilling.


For de som tenker å stille ut 3 års hopper (klasse 7) og vallaker (klasse 10) det viktig å merke seg denne endringa i avlsplanen som trådte i kraft 01.01.21: «Hopper og vallaker i klasse 7
og 10 kan oppnå premiegrad 3. eller 0. Gode hester i klasse 7 med sjanse for opprykk i premiegrad skal få oppfordring om å stille igjen på utstilling når hoppen er eldre.»


Lykke til på utstilling!


Hilsen Kristin Kjølen, leder i avlsutvalget