Oversikt over føll fra 2022. Hentet fra facebooktråden "Fødte føll 2022" i gruppen for N/L og føll registrert pr.dato ferdigstilt. Ikke alle fødte føll er med, men her er de som var å finne innen 7.oktober.22 

Føllkatalog 2022.pdf