Bedekningslister lastes ned her:
Bedekningsliste PDF
Bedekningsliste Word

Foretrekker du papir, kan bedekningslister og springsedler fås ved henvendelse til Norsk Hestesender, på e-post: nhest@nhest.no eller telefon 61 16 55 00. 


Fyll ut dokumentet og send på e-post til Norsk Hestsender (nhest@nhest.no) og Landslaget for nordlandshest/lyngshest (landslaget@nsnl.no). 

Eventuelt kan det sendes i posten til Norsk Hestesenter, Starumsvegen 71, 2850 Lena. Kopi sendes Landslaget for nordlandshest/lyngshest, v/ Beate Johansen, Bruket Næringspark, Bruket 35, 1621 Gressvik. 

Frist for innsending: 1. oktober. 

Innsending av bedekningslister etter denne fristen (eller senere tilføyelser) medfører et gebyr på kroner 2 300,- inkl mva.