Telemark Travforbunds ponniavdeling ønsket store og små velkommen til årets ponnilandsleir på Klosterskogen Travbane helgen 30 juni - 2. juli. Ponnitrav er et rekrutteringstiltak for travsporten i Norge, og et selvstendig tilbud til barn og unge der kontakten med hesten gir unike muligheter og opplevelser. Papagayos ponnilandsleir er en fullspekket helg med løpskjøring lørdag og søndag, i tillegg til en del andre aktiviteter. Noen kusker møter med egen hest, mens noen får benytte seg av travskolenes hester. 
 

Flotte nordlandshester/lyngshester til start

Totalt deltok 14 unge kusker med 13 nordlandshester/lyngshester. Vaila, Koldstad Admiral, Augedals Tukano og Sebbetåas Fred fikk alle to nye rekorder. Reisa Arat fikk en ny autorekord, mens Solvolls Safir fikk en ny volterekord. Klæbakkens Sonja fikk banerekord og vant det ene løpet sitt. Felix III fikk en 2. plass, mens Vaila fikk både en 2. plass og en 3.plass, samt nye rekorder. Friskus, Fennefoss Ravn og Raymond gikk alle flotte løp. Nessa Lihkku Beivinn fikk en 1. og en 2.plass, i tillegg til en ny rekord. Sjåvoll Andvari fikk en flott 1.plass i monteløpet og en 3.plass.

Samtlige deltakere med nordlandshest/lyngshest mottok gavepremier på kroner 500,- fra Landslaget for nordlandshest/lyngshest. Landslaget oppfordrer flere til å bruke nordlandshest/lyngshest i ponnitrav. 

 

Er du nysgjerrig på ponnitrav? 

Ponnitrav er Det Norske Travselskaps satsing på rekrutterende virksomhet blant barn og ungdom. Gjennom siste halvdel av 90-tallet ble ponnitrav lansert for fullt i Norge, og siden det ponnitravet hatt en betydelig utvikling. Flere hundre barn og ponnier er aktive i ponnitravet, og det arrangeres ponniløp over hele landet. 

De som skal være med i ponnitravet må være medlem i et lokalt travlag. Et trygt og godt miljø, kombinert med fart og spenning er noe barn og ungdom vil oppleve i ponnitravet. Opplæringen skjer i travlagenes ponnigrupper med utdannede instruktører. Kuskene må være mellom 8 og 21 år og ha lisens utstedt av DNT for å delta i løp. 

Les mer på ponnitravet.no. 

Ta gjerne kontakt med landslaget@nsnl.no hvis du ønsker å komme i kontakt med andre som driver med ponnitrav med nordlandshest/lyngshest, så formidler vi kontakt. 
 

Ponnilandsleir 2023 - Foto Jill Helland (9) – redigert.jpg