Søndag under høstmøtet er satt av til rasespesikt program fra kl 09.00 til kl 12.00

09.00 - Oppstart v/Ingrid Sponheim

09.05 - Avlssesongen 2018 v/Siri Furre fra NHS

09.35 - Info fra NSNL v/Kathrine Kongsli
Prosjekt Kvalitetshest, ungheststasjon og aktivitetscup 2019

09.50 - Pause

10.00 Ponnitrav og "Til start" v/Vestenfjeldske travforbund

10.30 Informasjon fra Landslaget v/hovedstyret

11.00 Pause

11.10 Åpen post
 Diskusjoner og tilbakemeldinger

 

Med forbehold om endringer.