OPPDATERING: 

Det blir dessverre ikke slipp med nordlandshest/lyngshest i Sikkilsdalen i 2024 pga. at gjerdene ikke blir klare i tide. 

Norsk Hestesenter jobber med å klargjøre for fire hamninger i Sikkilsdalen i fremtiden. Det er i vinter kjørt inn materialer til gjerder og så fort snøen går vil arbeidet med gjerdene settes i gang. Dette er en stor og krevende jobb som tart tid. I tillegg skal gjerder rundt eksisterende hamninger og skader etter fjorårets flom utbedres. Sommeren skal også bli brukt til å bli godt kjent med området. 

Når det er klart for å ha fire hamninger i SIkkilsdalen, blir det slippe med nordlandshest/lyngshest. Deretter blir det slipp med nordlandshest/lyngshest annet hvert år. 


 

Hesteslipp i fjellet er en gammel tradisjon. I mer enn 150 år har det vært hesteslipp i Sikkilsdalen, som regnes som arnested for den moderne hesteavlen i Norge. 
 

Nordlandshest/øyngshest i Sikkilsdalen

Det er noen år siden sist, men nå skal det igjen gå nordlandshest/lyngshest i Sikkilsdalen. Hvorvidt det første slippet blir i 2024 eller 2025 er fortsatt usikkert, og det vil ta noe tid før det blir avklart da det har med forholdene i fjellet å gjøre (status på gjerder og lignende). Deretter er planen at det skal gå nordlandshest/lyngshest i Sikkilsdalen annet hvert år. Vi oppdaterer så snart vi vet om første slipp blir i 2024 eller 2025. 

Slippdato i 2024 er satt til lørdag 22. juni. 
 

Valg av hingst

Slik velges hingsten som skal gå med hopper i Sikkilsdalen: 
Beste UB-hingst ila. de to siste årene (samme år som slippet og året før) tilbys slippet i Sikkilsdalen, evt. den nest beste UB-hingsten dersom det ikke er aktuelt for den beste. Dersom to hester har lik bedømming / likt resultat, kommer avlsutvalget med en innstilling til hovedstyret på hvilken hingst som bør velges. Beste UB-hingst er den som har høyest total UB-karakter.