Tid og sted

I sør avholdes hingstekåringen på Stav 26.-28. april i samarbeid med Norsk Hestesenter og Landslaget for dølahest.

I nord avholdes hingstekåringen på NSNL 3.-4. mai i samarbeid med Norsk Hestesenter og NSNL.

Det vil ikke avholdes regionale hingstekåringer for vår rase i 2019.

Påmelding

Offisielle terminlister publiseres hos Norsk Hestesenter med informasjon om påmelding og påmeldingsavgift. 
Selve påmeldingen gjøres på hesteutstilling.no når terminlista er offentliggjort.

Viktig informasjon

I avlsplan gjeldende fra 31. januar 2018 er det kommet noen nye rutiner.

For hingster født 2016 og som er registrert som klapphingst/urhingst gjelder følgende:

Hingsteføll som er registrert som klapphingst/urhingst må framlegge veterinærattest på at begge testikler er kommet ned ved innmelding til hingstekåring. Veterinærattesten må være datert innen 1. januar det året hesten fyller tre år. Dette gjelder for hingster født fra og med 2016.

Brev sendes ut til de aktuelle hesteeierne det gjelder. Rapportering skjer til nhest@nhest.no  

Fra avlssesongen 2019 gjelder følgende som diskvalifiserende lidelser:

5.1.3 Rasespesifikke lidelser som diskvalifiserer fra kåring/premiering

Det skal ikke kåres hingster dersom det ved den kliniske veterinærundersøkelsen påvises følgende defekter:

  1. Patellalåsing eller patella ut av stilling er diskvalifiserende. Lettere haking, også kalt catching, kan føre til diskvalifisering. Alvorlighetsgrad ved funn vil være spesielt avgjørende for om kåring/premiering tildeles. Hovedregelen er at hingster som ikke oppnår kåringsgrad og har anmerkning på catching av patella ikke har utstillingrett ved en senere anledning. Unntaket er 3-års hingster, som kan vises igjen.

  2. Dobbelt sølvgen. Hingster som ikke har kjent status for sølvgen skal fremlegge dokumentasjon fra anerkjent laboratorium. Dersom slik dokumentasjon ikke framlegges skal det tas prøve av hingsten på hingstekåringa.

Alle rødbaserte hester kan bære sølvgen skjult, og kan også teoretisk sett ha dobbelt sølvgen. Hesteeiere kan teste hesten sin selv hos et anerkjent laboratorium i forkant av utstillingen. Testing gjøres på utstillingsplassen dersom det ikke foreligger dokumentasjon. Hingsten vil da, selv om den mottar kåringsbrev, ikke kunne virke i avl før resultat av test foreligger.

De hingstene som ikke kan ha sølvgen er: svarte, brune, borka og skimmelvarianter av disse. 

Dersom det er tvil om hestens farge eller andre spørsmål knyttet til dette ta kontakt med landslaget@nsnl.no 

 Vi oppfordrer sterkt til at alle som skal stille hingst oppdaterer seg på bestemmelsene i  AVLSPLAN.