Tiltak som gjelder alle tre hingsteutstillinger i 2021 (Stav, Holand og Olsborg):

Ikke publikum.

Ikke samlet premiering.

Hjelpere: Maks 3 mennesker pr. hingst som stiller til Utvidet Bruksprøve (UB) og maks 2 menensker på hingst som stiller i andre klasser.

Øvrig informasjon sendes pr. mail til den enkelte utstiller.

UTSTILLINGEN PÅ STAV ER FLYTTET! NY DATO ER 6.-9.Mai

Foreløpig tidsplan Stav 6.-9.Mai 2021:

Veterinærundersøkelse tas i forkant av utstillingen.

UB torsdag 6 og fredag 7

Lørdag 8. mai: Klasse 1a og 2b.

Søndag 9. mai: Klasse 3

Med forbehold om endringer på kort varsel. Smittesituasjonen kan raskt endre seg og vi er nødt til å ta hensyn til dette. Det kan bli aktuelt med helt eller delvis digital løsning, men Landslaget forsøker å få til fysisk bedømmelse så langt det lar seg gjøre. Landslaget informerer om løsninger så snart vi har disse klare, men ber om tålmodighet fra utstillere.

 

Foreløpig tidsplan Olsborg 30.-2.Mai 2021:

Veterinærundersøkelse tas i forkant av utstillingen.

Torsdag: Rideprøve UB-hingster.

Fredag: UB hingster, løsvisning, løshopping og kjøreprøve.

Lørdag: Øvrige hingster avlegger bruksprøver, eksteriørbedømming og løsvisning.

Med forbehold om endringer på kort varsel. Smittesituasjonen kan raskt endre seg og vi er nødt til å ta hensyn til dette. Det kan bli aktuelt med helt eller delvis digital løsning, men Landslaget forsøker å få til fysisk bedømmelse så langt det lar seg gjøre. Landslaget informerer om løsninger så snart vi har disse klare, men ber om tålmodighet fra utstillere.