Som beskrevet i avlsplanen sendes forslagene til endring og vedlegg ut på høring i lokallagene. Høringsbrevet ble sendt alle medlemmer i Landslaget for nordlandshest/lyngshest 8, desember. 

Styrene i lokallagene bes om å komme med høringssvar.
Alle medlemmer kan komme med høringssvar og innspill via sitt lokallag.

Høringsfrist 05.01.2024.
Høringssvarene sendes til landslaget@nsnl.no.
Husk å skrive hvilket lokallag høringssvaret er fra. 


Høringsdokument revidering av avlsplanen - des 2023.pdf