Innkalling

Saksliste (kommer en - to uker før landsmøtet)

Saksdokumenter (kommer en - to uker før landsmøtet)

Praktisk informasjon


 

Om landsmøtet
Landsmøte er det samme som årsmøte. Landsmøtet er lagets høyeste myndighet. Se egen innkalling til landsmøtet. 

Landsmøteseminar
Selve landsmøtet gjennomføres lørdag etter lunsj. Resten av helgen er det landsmøteseminar. I år blir det fokus på det sosiale og på organisasjonsarbeid. Vi skal bli kjent på tvers av lokallag, og vi skal ha gode, positive og matnyttige diskusjoner knyttet til videre arbeid med å bevare og utvikle rasen.

Delegater og tilhørere
Landsmøtet består av delegater fra hvert lokallag samt hovedstyret. Lokallagene kan stille med én delegat pr. påbegynte 50. medlemskap pr. 31.12 året før. Dvs. Helgeland: 1, Hålogaland: 1, Midt-Norge: 2, Rogaland og Agder: 2, Troms: 2, Vest: 1, Vestfold og Telemark: 1 og Østlandet: 2. Landsmøtet er åpent (men krever påmelding). Alle medlemmer kan delta som tilhørere, så lenge det er plass i lokalet. Tilhørere har ikke tale-, forslags- eller stemmerett. 

Tidspunkt
Landsmøte og landsmøteseminar avholdes fredag 15. – søndag 17. mars 2024. Selve årsmøtet avholdes lørdagen. 

Hotellet
Landsmøtet avholdes i Bodø, nærmere bestemt på Quality Hotell Ramsalt i Sjøgata 37/39. Du kan velge mellom enerom og dobbeltrom. Hvis du vil ha dobbeltrom kan du oppgi hvem du ønsker å dele rom med. Dersom du ikke oppgir noen du vil dele med, blir du satt på rom med en tilfeldig person. 

Reise
Alle sørger selv for sin reise. 
Tog: Gå av toget på Bodø stasjon. Det tar omtrent fem minutter å gå til hotellet. 
Fly: Fly til Bodø Lufthavn. Fra flybussen tar du buss til Bodø domkirke. Det tar omtrent fire minutter å gå til hotellet. 
Taxi: Bodø taxi treffes på 07550. 

Måltider
Med i programmet og prisen, er følgende måltider: 
Fredag: Middag. 
Lørdag: Frokost, lunsj og middag, samt enkel pausemat. 
Søndag: Frokost og lunsj, samt enkel pausemat. 

Pris
Fredag – Søndag: Enkeltrom: 3800,- | Dobbeltrom: 2900,-. 
Lørdag – søndag: Enkeltrom: 3100,- | Dobbeltrom: 2400,-. 
Lokallagene oppfordres til å betale for dine valgte delegater. 
Landslaget betaler deltakelse for hovedstyret, redaktør og leder i ungdomsutvalget. 

Innkomne saker
Saker til landsmøtet kan bare fremmes gjennom lokallagenes styrer. Medlemmer som ønsker saker tatt opp på landsmøtet, må altså sende saken til styret i sitt lokallag. Styret i lokallaget må deretter vurdere om de ønsker å sende saken til landsmøtet eller ikke. Fint om sakene som sendes inn er saker som naturlig hører hjemme i et landsmøte. 

Saker sendes til landslaget@nsnl.no innen 24. februar. Merk e-posten «Sak til landsmøtet 2024». 

Sakspapirer
Det er ikke vedtektsfestet når sakspapirer skal sendes ut. Det tas sikte på å sende ut sakspapirer mellom en og to uker før møtet. 

Påmelding
Påmeldingsfrist 10. februar. Påmelding her.

Spørsmål
Kontakt landslaget på landslaget@nsnl.no eller 90 64 64 80. 

 


 

Program

Fredag
18:45 Møtes i resepsjonen og går samlet til Peppes
19:00 Middag på Peppes
20:30 Sosialt / bli kjent (på hotellet)

Lørdag 
09:00 Landsmøte
12:30 Lunsj
13:45 Avreise fellesbuss til Holand Hestesportssenter (med svipptur innom Saltstraumen)
16:30 Avreise fellesbuss tilbake til hotellet
17:00 Mellommåltid
18:30 Sosialt og erfaringsutveksling (delvis frivillig..)
20:00 Middag

Søndag
09:00 Worskshop
12:30 Lunsj
13:30 Hjemreise