Frist for innmelding er 2. mai 2023.

Katalogen publiseres i medlemsbladet Rimfakse og digitalt på rimfakse.no samt landslagets Facebook-side.

Medlemmer av Landslaget for nordlandshest/lyngshest annonserer gratis i hingstekatalogen.
For ikke-medlemmer koster det kroner 500,-. Annonsen er en halv side.
 

INNMELDING HINGSTEKATALOG: