- Jeg er hestejente og fikk Shetlandsponni da jeg var fem år. Deretter har det vært lyngshest, fortalte landbruks- og matminister Sandra Borch da hun innledet dialog- og innspillsmøtet med noen av de viktigste aktørene innen hestesport og hestenæring i Norge. 

Fra landslaget og nasjonalt senter deltok Lena Bye Martinsen sitter i aktivitetsutvalget i lokallaget på Østlandet og Beate Johansen som er konstituert leder for landslagets informasjonsutvalg. Foruten representanter for de nasjonale rasene, deltok Bransjeforeningen for rideskoler, Det Norske Travselskap, Hest og Helse, Norges Bondelag, Norges Rytterforbund, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Hestesenter og Norsk Rikstoto. 
 

Nåsituasjonen og positive utviklingstrekk

Som kjent er nordlandshest/lyngshest den minste av de nasjonale hesterasene - både i størrelse og antall. Det finnes nå ca. 2300 individer og det drives målrettet avsarbeid. Innavlsgraden er stabil og svakt synkende. Det benyttes mange hingster i avelen og det gjøres avlsfremmende tiltak som bedekningstilskudd, støtte til førsteganskåring og utdanning av hest gjennom kurs med støtte fra satsningen Fokus Unghest. 

- På grunn av sin allsidighet kan hesten brukes til det meste - alt fra familiehest, til konkuransehest, arbeidshest og turkamerat. Laget og senteret jobber for aktiv bruk av rasen i sport, rekreasjon og næring, fortalte Lena Bye Martinsen. 

Blant de mest positive utviklingstrekkene for nordlandshest/lyngshest er den økende etterspørselen. Rasen er attraktiv for mange, og for tiden er det flere som ønsker å bli eier av en av disse robuste og allsidige hestene, enn det er hester til salgs. I tillegg er det stadig flere nordlandshester/lyngshester som brukes aktivt i sporten og kan vise til gode resultater. I tillegg opplever rasens eget NM økende popularitet. 
 

Utfordringer og fokusområder

Ministeren ønsket også å høre hvilke utfodringer de ulike foreningene har. 

- Gode og stabilde rammebetingelser er avgjørende for å videreutvikle sporten og næringen, fastslo president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum. 

Både Landslaget fro Dølahest og Norsk Fjordhestlag dro på lik linje som Landslaget for nordlandhest/lyngshest frem utfordringen med at det fødes for få føll. Det produseres rett og slett for få hester. Etterspørsel er stor, men avlsarbeid tar tid, og ikke minst er det ferdig utdannende hester som er det mest attraktive på markedet. I tillegg til bedekningstall og utdanning av hester, er også oppslutningen om utstillinger samt kunnskap og interesse for rasen i hestemiljøet generelt blant utfordringene. 

Landslagets fokusområder for peroioden 2021-2024 er flest mulig hingster til kåring, flere fødte føll, økt deltakelse på utstillinger og å styrke NM for nordlandshest/lyngshest.  

- Ministeren, som selv kalte seg "hesteminister", virket fornøyd med innspillene hun fikk fra hestemiljøet, så nå blir det spennende å se hva hun kan bidra med i forhold til de utfodringene som har blitt dratt frem, avslutter Beate Johansen.