På sakslista stod ordinære saker som regnskap, budsjett, årsmelding, valg og planer, i tillegg til innkomne saker. 
 

Årsmelding for 2021

Som 2020 har også 2021 vært preget av koronapandemien, men det har likevel skjedd mye. Det har blitt gjennomført NM i Troms i august. I tillegg har en rekke utstillinger samlet flotte hester til vurdering. Høstmøtet ble arrangert i samarbeid med de andre Landslaget for dølahest og Norsk Fjordhestlag. To planlagte sosiale sammenkomster ble dessverre avlyst grunnet restriksjoner knyttet til pandemien. 

Som et tiltak for å opprettholde bedkningstallene til tross for pandemien, ble det gitt bedekningstilskudd. Det ble 167 bedekninger, noe som er samme nivå som året før. 

Styret har hatt ni møter, det har blitt gitt ut to medlemsblader inkludert hingstekatalog, leder og nestleder har deltatt på møter i NFL og LD. Styrets medlemmer har representert organisasjonen i fagutvalget for de nasjonale hesterasene, arbeidsgruppa for Skeid, sSekretariat for Fokus unghest og arbeidsgruppe for revisjon av handlingsplanen. 

Hele årsmeldingen kan leses i sakspapirene

 

Økonomi

Regnskapet for 2021 viste et underskudd på ca. 130 000,-, noe som er i tråd med budsjettet. Lagets inntekter stammer fra medlemskontingent, midler fra Landbruks- og matdepartementet via Norsk Hestesenter og lotteri. Blant de største kostnadene er blant annet diverse tilskudd som skal fremme avlsarbeidet, slik som bedekningstilskudd, hamningstilskudd, registreringstilskudd og utstillingstilskudd. 

For 2022 økes medlemskontingenten med kroner 50,- og det styres mot et underskudd for å ha økonomisk rom for å kunne nå oppsatte mål. 
 

Hovedstyret og utvalg i 2022

Leder Ingvild Sekse tok gjenvalg og ble enstemmig valgt. Kristin Kjølen (leder i avlsutvalget) og Benedichte Hilt Mangerøy (nestleder) ble begge gjenvalgt, mens Ida Lauvsnes Fashing (leder i aktivitetsutvalget) og Per Otto Sørensen (leder i informasjonsutvalget) ikke var på valg. Per Otto er dessverre for tiden sykemeldt. Beate Johansen er konstituert leder for informasjonsutvalget og møter også på styremøter i hans fravær. Elin Volden Andersen, Inger Gåre og Arvid Reiersen ble alle gjenvalgt som varamedlemmer med møterett. 

I avslutvalget sitter nå Kristin Kjølen (leder), Grete M. Jørgensen, Hege Hasvold og Inger S. Andreasssen, samt varamedlemmene Kirsti Andersen og Gro Sølvi Sjåvoll.

Aktivietsutvalget ledes av Ida Lauvnes Fashing, og består videre av Eva Letnes, Mari-Ann Herfindal og Kristin Delviken, samt varaene Annfrid Jacobsen og Eline Nygård.

For informasjonsutvalget er Beate Johansen konstituert leder i perioden Per Otto SØrensen er sykemeldt. Videre består utvalget av Karin Westrheim og Helga Gåre, samt varaene Benedikte Frydenbø og Eli Kristina Pedersen.

Ungdomsutvalget består av Eline Nygård, Helene Hammer, Mirian Winterseth, Alva Krohn Hansen og Benedikte Møgster Frydenbø. 

 

Sakspapirer | Regnskap 2021 | Program | Deltakerliste | Signert protokoll