Nesten 40 medlemmer deltok på årets landsmøteseminar i Fredrikstad 17. - 19. mars. I tillegg til selve landsmøtet var helgen fylt med faglig og sosialt innhold for tilreisende fra hele landet. 

 

Hovedstyre og utvalg

Hovedstyret består av Ingvild Sekse Eggen (gjenvalgt), Benedichte Hilt Mangerøy (ikke på valg), Kristin Kjølen (ikke på valg), Ida Lauvness Fashing (gjenvalgt) og Beate Johansen (ny, men vært konstituert). Elin Volden Andersen, Inger Gåre og Arvid Reiersen ble gjenvalgt som henholdsvis første, andre og tredje vara til hovedstyret. 

Eirin Madsen ble valgt som revisor. Hun er ny og overtar etter Gudrun Bøhler. 

Avlsutvalget består av Kristin Kjølen (leder, ikke på valg), Grete M. Jørgensen (gjenvalgt), Hilde Estensen (ny), Inger A. Andressen (ikke på valg), samt varaene Kirsten Wolden Andersen (gjenvalgt) og Gro Sølvi Sjåvoll (gjenvalgt). 

Aktivitetsutvalget består av Ida Lauvnes Fashing (leder, gjenvalgt), Vår Wahl (ny), Mari-Ann Herfindal (ikke på valg), Kristin Delviken Skjerve (ikke på valg), samt varaene Mariann Fredriksen (ny) og Eline Nygård (gjenvalgt). 

Organisasjonsutvalget (tidligere kalt informasjonsutvalget) består av Beate Johansen (leder, har vært konstituert leder for Per Otto Sørsensen), Karin Westrheim (ikke på valg), Helga Gåre (ikke på valg), Margit Reiersen (ny), samt varaene Benedikte Frydenbø (gjenvalgt) og Eli Kristina Pedersen (gjenvalgt). 

Ungdomsutvalget består av Eline Nygård (leder, gjenvalgt), Sunniva Dybvik Johansen (ny), Miriam Winterseth (gjenvalgt), Alva Krohn Hansen (ikke på valg), Benedikte Møgster Frydenbø (ikke på valg). 

 

Innkomne saker

To lokallag hadde sent tilsammen fire saker til landsmøtet. Dette resulterte i at følgende ble vedtatt: 

1) Endring i kontingentsatser iverksettes først etter to år. 
2) Transporttilskudd for hingster til slipp må økes i samsvar med at transporten er blitt dyrere. Transporttilskudd til hingster dobles i budsjettet for 2023 og 2024.
3) Hingster med mer enn 30 avkom gis ikke transporttilskudd. 
4) Reisestøtte til NM videreføres.

Hovedstyret jobber med retningslinjer for tilskudd og informasjon om diverse tilskudd til avl og aktivitet kommer så snart som mulig. 

 

Andre saker og protokoll

Regnskap og årsmelding ble godkjent, og budsjett og arbeidsplan ble vedtatt. Dette, samt selve protkollen fra landsmøtet legges her så snart det er signert. 

 

Faglig og sosialt

I tillegg til selve landsmøtet fikk deltakerne et dypdykk i eksteriør- og bruksprøvedommeres vurdering. Pensjonert dommer Susan Hellum og pensjonert avlsrådgiver Turid Helfjord delte sin kunnskap og forklarte hvordan de vurderte de fem hestene som ble brukt som eksempler. Hele søndagen ble tilbrakt på NMBU Veterinærhøyskolen, der vi fikk omvisning på dyresukehuset avdelign hest, samt foredrag om føllets første uker, beinstilling på føll, kollikk og sårskader.