Vegard ThuneVegard Thune ønsket oss velkommen til Starum og Norsk Hestesenter.  Han uttrykte tilfredshet med at vi valgte å legge vårt landsmøte til Starum.

Videre ønsket Solveig Wisløff velkommen til landsmøte og overlot ordet til Linda Nordgård Holmebukt fra NSNL som ga en fin informasjon om hva som skjer på senteret, det gode samarbeidet med landslaget og planer videre.  

 

 

 

Ingrid Sponheim hadde et godt foredrag om den nye avlsplanen.  Hvordan avlsutvalget hadde jobbet i tett samarbeid med ulike faginstanser for å få en best mulig plan i forhold til alle innspill som utvalget fikk fra lokallagene. 

Planen er nå vedtatt og trer i kraft fra årets sesong.

Etter lunch startet selve årsmøtet hvor siste post var valg av nytt styre:

Vi gratulerer Solveig med gjenvalg som leder
Vi gratulerer Ingrid med gjenvalg 
Vi gratulerer Benedichte med gjenvalg
Gunn og Kirsti var ikke på valg i år

Flere av årsmøtedeltakerne ga uttrykk for at de mente styret hadde lagt ned en formidabel jobb siste året.  Bl.a. ved mange spennende prosjekt som er innført eller under planlagt gjennomført.

Fyldig referat vil bli lagt ut så snart det er godkjent og underskrevet av representanter oppnevnt av årsmøtet.