Det er gitt dispensasjon for årets arrangør av NM til å arrangere NM med kun de grener de har praktiske muligheter til å gjennomføre.
Det er også gitt dispensasjon for å la klasser på lavere nivå enn statuttene angir, være tellende, samt å sette enkle kvalifikasjonskrav.
Det blir laget i Midt-Norge, i samarbeid med Verdal Omegn Rideklubb som arrangerer i år, på Sandslia Ridesenter 9.-10. juni.

Mesterskapavdelinger og kvalifiseringskrav blir som følger:
NM for Nordlandshest/Lyngshest SENIOR
1. avd: 70cm sprang, bed. 280
2. avd: LB- dressur (Hvilket LB-program vil fremgå av stevneinvitasjon)
3. avd: LB-kjøredressur
4. avd: LB-presisjonskjøring

NM for Nordlandshest/Lyngshest JUNIOR
1. avd: 60cm sprang, bed. 280
2. avd: LC- dressur (Hvilket LC-program vil fremgå av stevneinvitasjon)
3. avd: LC-kjøredressur
4. avd: LC-presisjonskjøring

Avdelingenes innbyrdes rekkefølge kan endres.

Grenmesterskap (Felles for begge alderskategorier)
Dressur: LA (Hvilket LA-program vil fremgå av stevneinvitasjon)
Sprang: 80 cm bed. 274.5.3
Kjøring: Kombinert kjøring på klassenivå LA, A- og C-konkurranse.

For å delta i NM Junior og Senior må ekvipasjen være kvalifisert i alle 4 grener, kravene er som følger:
Sprang: Fullført med maks 12 feilpoeng på det aktuelle nivået, alternativt maks 4 feilpoeng på nivået under
Dressur: Minst 50% på det aktuelle nivået, alternativt minst 58% på nivået under
Dressurkjøring: Minst 50% på det aktuelle nivået, alternativt minst 58% på nivået under
Presisjonskjøring: Fullført klasse på det aktuelle nivået, alternativt maks 10 poeng straff på kjegler/tid på nivået under.

For grenmesterskapene kreves følgende kvalifisering:
-For dressur: Minst oppnådd minst 50% i minst LA, alternativt minst 60% i LB.
-For sprang: 2 grunnomganger 0,80m-hopping med maks 8 feilpoeng til sammen. Alternativt 2 feilfri grunnomganger 0,70m-hopping
-For kjøring: I klassenivå LA ha oppnådd minst 50% i A-konkurranse og gjennomført C-konkurranse uten å ha blitt eliminert eller utelukket. Alternativt minst 60% i LB A-konkurranse og gjennomført C-konkurranse uten å ha blitt eliminert eller utelukket.

I tillegg vil det bli arrangert noen åpne klasser på lavere nivå.