NM for nordlandshest/lyngshest har fram til nå blitt arrangert hvert andre eller tredje år, avhengig av interesse fra lokallag som ønsker å arrangere. Grunnet mange henvendelser og økende interesse for arrangementet har hovedstyret vedtatt å søke etter arrangør for NM i 2019, selv om det ble avholdt NM i 2018. 

Det er kun lokallag tilknyttet landslaget som kan søke, og det må de gjøre i samarbeid med en klubb tilknyttet Norges Rytterforbund. 

Interesserte lokallag kan kontakte landslaget for mer informasjon om å arrangere NM i utarbeidelse av søknaden sin. 

 

Søknadsfrist: 1. november 2018. 

Søknaden sendes: landslaget@nsnl.no