- Vi er kjempeglade for å kunne arrangere norgesmesterskapet for den flotte rasen vår sommeren 2023, sier Ida Lauvsnes Fashing som er leder i Nordlandshest/lyngshest Midt-Norge. 

Lokkalaget i Midt-Norge arrangerer mesterskalet i samarbeid med Vaadan Hesteportsklubb i Trondheim. Klubben har god erfaring med å arrangere store stevner/ mesterskap og har en flott arena bestående av en 40x80 meter konkurransebane og en 30x70 meter oppvarmingsbane. Les mer om Vådan Hestesportsklubb her.

Dato er ikke endelig satt, men det blir trolig siste helga i juni. 

Lokallet i Midt-Norge v/ leder Ida Lauvsnes Fashing kan kontaktes på 904 70 760.