Alle lokallag kan søke om å arrangere NM. Søknadsfrist for å søke NM 2025, var 15. februar. Hovedstyret vurderte søknadene på styremøtet 28. februar, og tildelte altså arrangementet til Alslaget for lyngshest (som er lokallaget som dekker Troms og Finnmark). 

Dato og mer informasjon kommer etter hvert.