Nytt hovedstyre

Denne helga har årets landsmøte gått av stabelen i Bardufoss. Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest var teknisk arrangør på vegne av landslaget. 

Under landsmøtet ble Ingvild Sekse fra Bardu enstemmig valgt som ny leder av hovedstyret. Ingvild driver en Inn-på-tunet bedrift der nordlandshest/lyngshestene hennes spiller en viktig rolle i driften. Med seg i det nye hovedstyret får hun Eirin Nordheim og Inger Marie Ensrud. Benedichte Hilt Mangerøy og Ingrid Sponheim var ikke på valg. 

Gratulerer til de nye styremedlemmene med viktige og spennende verv!

Når nye kommer til betyr det at andre takker for seg. Solveig Wisløff, Gunn Grønås og Kirsti Volden Andersen takkes for lang og god innsats for rasen som hovedstyremedlemmer. 

Opprettelse av nye utvalg

Landsmøtet ble enstemmig enig om å endre vedtektene slik at det ikke bare er et utvalg - avlsutvalget - som ligger under hovedstyret, men nå også et informasjonsutvalg og et aktivitetsutvalg. Denne endringen gjør at det blir et komplett utvalgsapparat som jobber under hovedstyret og skal drive utviklingen videre på sine områder. Det betyr også at det nå er flere landsdekkende verv i organisasjonen og et bredere fundament for å jobbe med de viktige oppgavene som står på landslagets arbeidsplan for 2019.

Utfyllende liste over alle nyvalgte og gjenværende styremedlemmer og utvalgsmedlemmer vil bli oppdatert på Rimfakse så snart styret har konstituert seg. 

 

Bildet viser Ingvilds 1. pr hoppe Elvebos Rosalita med føll. Fotograf: Sigrid Halvorsen