Senteret baserer ungheststasjonen på løsdrift.  Det er satt opp to utestaller slik at det er mulig å dele de aller yngste fra de litt eldre.  Mer informasjon om opplegg og pris får du ved å henvende deg til: linda@nsnl.no

For de som får lang reisevei og kostbar transport vil Landslaget sponse dette.  Det forutsettes felles opplegg rundt transport.